Dairenin Alanını ve Çevresini bulan programın Algoritması ve Kodu

Soru: Dairenin Alanını ve Çevresini bulan programın algoritmasını ve kodunu yazınız.

Cevap: Kullanıcıdan dairenin yarıçapını girmesini isteyeceğiz, dairenin alanını PI*r*r formülü ile, çevresini ise 2*PI*r formülü ile hesaplayacağız. Hesaplanan alan ve çevre değerini ekrana bastıracağız.

  1. Başla
  2. PI değişkenine sabit değer ata(PI=3.14)
  3. Yarıçap gir (r)
  4. Alan Hesapla (PI*r*r)
  5. Çevre Hesapla (2*PI*r)
  6. Yazdır Alan
  7. Yazdır Çevre
  8. Son

(Akış Şemasını Microsoft Visio 2013 programı ile çizdim)

(Java diliyle kodunu yazdım)

(C++ Programlama Diliyle kodunu yazdım)

(C# Programlama Diliyle kodunu yazdım)

(Pyhton Programlama Diliyle kodunu yazdım)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *