Kullanıcının girdiği üç sayının ortalamasını bulan programın algoritması ve kodu

Soru: Kullanıcının girdiği üç sayının ortalamasını bulan programın algoritmasını tasarlayıp, kodunu yazınız.

Cevap: Kullanıcı üç tane sayı girecek, girdiği 3 sayı toplanıp, 3’e bölünüp, sayıların ortalaması bulunacak. Son olarak ortalama ekrana yazdırılacak.

  1. Başla
  2. Sayı gir (sayi1,sayi2,sayi3)
  3. ortalama = 0
  4. Ortalamayi hesapla (ortalama = (sayi1+sayi2+sayi3)/3)
  5. Yazdır ortalama
  6. Son

 

(Akış Şemasını Microsoft Visio 2013 programı ile çizdim)

(Java diliyle kodunu yazdım)

(C++ Programlama Diliyle kodunu yazdım)

(C# Programlama Diliyle kodunu yazdım)

(Pyhton Programlama Diliyle kodunu yazdım)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *