250000 ile 800000 sayıları arasındaki Hilbert Sayıları’nın toplamını bulan programın Algoritması ve Kodu

Soru: 250000 ile 800000 sayıları arasındaki Hilbert Sayıları’nın toplamı kaçtır ?

Hilbert Sayısı nedir ?
k > 0 olmak şartıyla (k-1) sayısı 4’e tam bölünüyorsa  Hilbert Sayısı olarak adlandırılır.

Yanıt: Soruda bir toplama işlemi olacağı ve bu sayı çok büyük bir sayı olacağı için long tipinde toplam değişkeni tanımlayıp içine 0 atadık. long tipinde k isminde bir sayacı for döngüsünde tanımlayıp 250000’den başlatıp 800000’e kadar birer birer arttıracak şekilde yazıyoruz. Eğer k sayacının 1 eksiğinin 4’e bölümünden kalan 0 ise o sayıyı (k) toplam değişkenine ekliyoruz. Son olarak toplamı yazdırıyoruz.

  1. Başla
  2. toplam = 0
  3. Döngü oluştur. (k=250000’den 800000’e kadar birer birer arttır.)
  4. Eğer (k-1)’in 4’e bölümünden kalan 0 ise ((k-1)%4==)
  5. toplam = toplam + k
  6. Yazdır toplam
  7. Son

(Akış Diyagramını Visio 2013 ile çizdim.)

(Java Programlama Dili ile Kodunu yazdım.)

(C# Programlama Diliyle kodunu yazdım)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *