“0,1,4,9,16,25,36,45,64” şeklinde bir dizi oluşturup, ekrana yazdıran programın Algoritması ve Kodu

Soru: “0,1,4,9,16,25,36,45,64” şeklinde bir dizi oluşturup, ekrana yazdıran programın Algoritmasını ve Kodunu yazınız.

Yanıt: Tamsayı dizi değişkeni tanımlayıp,dizinin boyunu 9 olacak şekilde yazacağız. Bu değişkenin içine elemanları atamak için içinde tamsayı i isminde bir sayaç tanımlayıp, i’yi 0’dan başlatıp dizinin boyutuna kadar birer arttıracak şekilde for döngüsü içine yazacağız. Bu döngüde dizi değişkeninin indisini i yapacağız ve elemanları teker teker i’nin karesi şeklinde atayacağız. Sonra da yazdırma döngüsü oluşturacağız. Bu döngüyle elemanları yazdıracağız.

  1. Başla
  2. Dizi oluştur(dizi[])
  3. i=0’dan dizi.length’e kadar birer arttır
  4. Eleman ata(dizi[i]=i*i)
  5. Yazdırma döngüsü oluştur(i=0’dan dizi.length’e kadar birer arttır)
  6. Yazdır dizi[i]
  7. Son

 

(Akış Diyagramını Microsoft Visio 2013 ile çizdim.)

(Java ile kodunu yazdım.)

(C++ Programlama Diliyle kodunu yazdım)

(C# Programlama Diliyle kodunu yazdım)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *