f(x) fonksiyonunu hesaplayan programın Algoritması ve Kodu

Soru: x>0 ise f(x) = 4*x*x + 2*x+1, x=0 ise f(x) = 3*x+1,x<0 f(x)= 7*x fonksiyonunu hesaplayan programın Algoritmasını ve Kodunu yazınız.

Yanıt: f isminde içinde x parametresi yazılan f(x) fonksiyonu tanımlayacağız. Bu fonksiyonda Eğer x 0’dan büyükse, (4*x*x)+(2*x+1) işlemi döndürülecek. Eğer x 0’a eşitse,3*x+1 işlemi döndürülecek. Hiçbiri değilse 7*x ifadesi döndürülecek. Main fonksiyonunda ise kullanıcıdan bir sayı alıp tamsayı x değişkenine atayacağız. f(x) fonksiyonunu çağırıp ekrana sonucu yazdıracağız.

f(x) fonksiyonunun algoritması:

  1. f(x)
  2. Eğer x>0 ise (4*x*x)+(2*x+1)
  3. Eğer x=0 ise 3*x+1
  4. Değilse 7*x
  5. Döndür

Ana Algoritma:

  1. Başla
  2. Sayı gir(x)
  3. Fonksiyonu çağır(f(x))
  4. Yazdır f(x)
  5. Son

(Akış Diyagramını Microsoft Visio 2013 ile çizdim.)

(Java Programlama Dili ile kodunu yazdım.)

(C++ Programlama Diliyle kodunu yazdım)

(C# Programlama Dili ile kodunu yazdım.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *