1’den N’ye kadar olan sayıların çarpımını(Faktöriyel) hesaplayan programın Algoritması ve Kodu

Soru: 1’den N’ye kadar olan sayıların çarpımını(Faktöriyel) hesaplayan programın Algoritması ve Kodunu yazınız.

Cevap: Bir sayaç ve faktoriyel değişkeni tanımlanacak ve faktoriyel değişkenine 1 tamsayısı atanacak. Kullanıcıdan n değişkeninin değeri istenecek. Ardından for döngüsü içine sayaç 1’den başlatılıp, n’ye eşit olana kadar, birer birer arttırılması gerektiği yazılacak. Curly Bracket(Süslü Parantez) içinede faktoriyel ile sayac değişkeni çarpılıp, faktoriyel değişkenine atandığı denklem yazılır. En sonda faktoriyel değişkeni ekrana bastırılır.

Faktöriyel nedir ?

1’den başlayarak belirli bir sayma sayısına kadar olan sayıların çarpımına o sayının faktöriyeli denir.

  1. Başla
  2. Değişken tanımla ve başlangıç değeri ata.
   (sayac,faktoriyel=1)
  3. Kullanıcıdan sayı iste. (n)
  4. sayac=1’den n’ye kadar birer arttır.
  5. faktoriyel=faktöriyel*sayac
  6. Yazdır faktoriyel
  7. Son

(Akış Diyagramını Microsoft Visio 2013 ile çizdim.)

(Java programlama dili ile kodunu yazdım.)

(C++ Programlama Diliyle kodunu yazdım)

(C# Programlama Diliyle kodunu yazdım)

(Pyhton Programlama Diliyle kodunu yazdım)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *