0’dan N’ye kadar olan sayıların toplamını hesaplayan programın Algoritması ve Kodu

Soru: 0’dan N’ye kadar olan sayıların toplamını hesaplayan programın Algoritmasını ve Kodunu yazınız.

Cevap: Bir sayaç ve toplam değişkeni tanımlanacak ve toplam değişkenine 0 tamsayısı atanacak. Kullanıcıdan n değişkeninin değeri istenecek. Ardından for döngüsü içine sayaç 0’dan başlatılıp, n’ye eşit olana kadar, birer birer arttırılması gerektiği yazılacak. Curly Bracket(Süslü Parantez) içinede sayaç ile toplam değişkeni toplanıp, toplam değişkenine atandığı denklem yazılır. En sonda toplam değişkeni ekrana bastırılır.

  1. Başla
  2. Değişken tanımla ve başlangıç değeri ata.
    (sayac,toplam=0)
  3. Kullanıcıdan sayı iste. (n)
  4. sayac=0’dan n’ye kadar birer arttır.
  5. toplam=toplam+sayac
  6. Yazdır toplam
  7. Son

(Akış diyagramını Microsoft Visio 2013 ile çizdim.)

(Java dili ile kodunu yazdım.)

(C++ Programlama Diliyle kodunu yazdım)

(C# Programlama Diliyle kodunu yazdım)

(Pyhton Programlama Diliyle kodunu yazdım)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *