1’den 5’e kadar olan sayıların toplamını hesaplayan programın Algoritması ve Kodu

Soru: 1’den 5’e kadar olan sayıların toplamını hesaplayan programın algoritmasını ve kodunu yazınız.

Cevap: Bir sayaç ve toplam değişkeni tanımlanacak ve bu değişkenlere 0 tamsayısı atanacak. Ardından sayaç 5’ten küçük iken koşulunun içine 2 işlem yazılacak. Bunlardan 1. si sayaç ile toplamın toplanıp, toplam değişkenine atanması ve 2. Olarak sayacın 1 arttırılması. Bu işlemler while döngüsü içinde sayaç 5 olana kadar yapılır ve koşul sağlanınca döngüden çıkılır. En sonda toplam değişkeni ekrana bastırılır.

  1. Başla
  2. Değişken tanımla ve başlangıç değeri ata.
    (sayac=0,toplam=0)
  3. Eğer sayac<5 ise
  4. toplam = toplam+sayac
  5. sayac = sayac+1
  6. Değilse
  7. Yazdır toplam
  8. Son

(Akış Diyagramını Microsoft Visio 2013 ile çizdim)

(Java dili ile kodunu yazdım)

(C# Programlama Diliyle kodunu yazdım)

(C++ Programlama Diliyle kodunu yazdım)

(Pyhton Programlama Diliyle kodunu yazdım)

One thought on “1’den 5’e kadar olan sayıların toplamını hesaplayan programın Algoritması ve Kodu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *