Girilen Sayının Karesini Alan Programın Algoritması ve Kodu

Soru: Kullanıcının girdiği bir  sayının karesini alan programın algoritmasını metinsel dilde ve akış şeması ile ifade edip, kodunu yazınız.

Cevap: Kullanıcıdan aldığımız sayının karesini bulmak için, girilen sayıyı kendisiyle çarpıyoruz. Çıkan sonuç kare değişkenine atanıyor ve sonucu göstermek için kare değişkenini bastırıyoruz.

  1. Başla
  2. Klavyeden tamsayı gir (sayi)
  3. Girilen tamsayının karesini hesapla (kare=sayi*sayi)
  4. Yazdır girilen sayı (sayi)
  5. Yazdır sayının karesi (kare)
  6. Son

(Akış Şemasını Microsoft Visio 2013 programı ile çizdim)

(Java diliyle kodunu yazdım.)

(C++ Programlama Diliyle kodunu yazdım)

girilensayi

(C# Programlama Diliyle kodunu yazdım)

(Pyhton Programlama Diliyle kodunu yazdım)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *